top of page
WeChat 圖片_20200429142233.png

A SELECTIVE OF GLOBAL ESPORTS ARENA EXAMPLES

USA

Stonewood 2020
Stonewood 2020

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Stonewood 2020
Stonewood 2020

press to zoom
1/8
Connecticut 2020
Connecticut 2020

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Connecticut 2020
Connecticut 2020

press to zoom
1/6
Gilbert AZ, 2019
Gilbert AZ, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Gilbert AZ, 2019
Gilbert AZ, 2019

press to zoom
1/12
Austin TX, 2019
Austin TX, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Austin TX, 2019
Austin TX, 2019

press to zoom
1/3
Cyberzone, 2019
Cyberzone, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Cyberzone, 2019
Cyberzone, 2019

press to zoom
1/8
Tempe AZ, 2018
Tempe AZ, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Tempe AZ, 2018
Tempe AZ, 2018

press to zoom
1/4
Tempe2 AZ, 2018
Tempe2 AZ, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Tempe2 AZ, 2018
Tempe2 AZ, 2018

press to zoom
1/4
Thunder Studio CA, 2018
Thunder Studio CA, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Thunder Studio CA, 2018
Thunder Studio CA, 2018

press to zoom
1/4
Woodbridge VA, 2018
Woodbridge VA, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Woodbridge VA, 2018
Woodbridge VA, 2018

press to zoom
1/3
Las Vegas, NV 2017
Las Vegas, NV 2017

press to zoom

press to zoom
Las Vegas, NV 2017
Las Vegas, NV 2017

press to zoom
1/2
Westfield IN, 2017
Westfield IN, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Westfield IN, 2017
Westfield IN, 2017

press to zoom
1/4
El Paso TX, 2017
El Paso TX, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
El Paso TX, 2017
El Paso TX, 2017

press to zoom
1/4
Buena Park CA, 2017
Buena Park CA, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Buena Park CA, 2017
Buena Park CA, 2017

press to zoom
1/4
Texas Glitch, 2017
Texas Glitch, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Texas Glitch, 2017
Texas Glitch, 2017

press to zoom
1/7

CANADA

MEXICO

Toronto ON, 2018
Toronto ON, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Toronto ON, 2018
Toronto ON, 2018

press to zoom
1/4
North York ON, 2018
North York ON, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
North York ON, 2018
North York ON, 2018

press to zoom
1/4
Zylant esports, 2022
Zylant esports, 2022

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Zylant esports, 2022
Zylant esports, 2022

press to zoom
1/3
Monou.gg, 2022
Monou.gg, 2022

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Monou.gg, 2022
Monou.gg, 2022

press to zoom
1/4

BRAZIL

VENEZUELA

Sau Paolo gaming center, 2022
Sau Paolo gaming center, 2022

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Sau Paolo gaming center, 2022
Sau Paolo gaming center, 2022

press to zoom
1/5
Venezuela esports, 2021
Venezuela esports, 2021

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Venezuela esports, 2021
Venezuela esports, 2021

press to zoom
1/7

PHILIPPINES

INDIA

Manila, 2018
Manila, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Manila, 2018
Manila, 2018

press to zoom
1/4
Manila, 2017
Manila, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Manila, 2017
Manila, 2017

press to zoom
1/4
Mumbai, India 2019
Mumbai, India 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Mumbai, India 2019
Mumbai, India 2019

press to zoom
1/7
Hyderbad, 2018
Hyderbad, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Hyderbad, 2018
Hyderbad, 2018

press to zoom
1/4

MALAYSIA

Bandar Baru Bangi, 2019
Bandar Baru Bangi, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Bandar Baru Bangi, 2019
Bandar Baru Bangi, 2019

press to zoom
1/22
Melaka, 2019
Melaka, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Melaka, 2019
Melaka, 2019

press to zoom
1/4
Kuala Lumpur, 2018
Kuala Lumpur, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kuala Lumpur, 2018
Kuala Lumpur, 2018

press to zoom
1/4
Kalang3, 2018
Kalang3, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kalang3, 2018
Kalang3, 2018

press to zoom
1/4
Repluzer-II, 2018
Repluzer-II, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Repluzer-II, 2018
Repluzer-II, 2018

press to zoom
1/7
Sabah, 2017
Sabah, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Sabah, 2017
Sabah, 2017

press to zoom
1/4
Kelang, 2016
Kelang, 2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kelang, 2016
Kelang, 2016

press to zoom
1/4
Kalang2, 2017
Kalang2, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kalang2, 2017
Kalang2, 2017

press to zoom
1/4
Pahang, 2017
Pahang, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Pahang, 2017
Pahang, 2017

press to zoom
1/4

MYANMAR

VIETNAM

MACAU

INDONESIA

Yangon, 2016
Yangon, 2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Yangon, 2016
Yangon, 2016

press to zoom
1/4
Can Tho City, 2018
Can Tho City, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Can Tho City, 2018
Can Tho City, 2018

press to zoom
1/4
Taipa, 2016
Taipa, 2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Taipa, 2016
Taipa, 2016

press to zoom
1/4
Surabaya 2018
Surabaya 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Surabaya 2018
Surabaya 2018

press to zoom
1/4

UAE

SERBIA

SAUDI

Abu Dhabi, 2017
Abu Dhabi, 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Abu Dhabi, 2017
Abu Dhabi, 2017

press to zoom
1/4
Serbia Gametastic, 2021
Serbia Gametastic, 2021

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Serbia Gametastic, 2021
Serbia Gametastic, 2021

press to zoom
1/18
Saudi, 2021
Saudi, 2021

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Saudi, 2021
Saudi, 2021

press to zoom
1/7

KUWAIT

Ahmad gaming center, 2022
Ahmad gaming center, 2022

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Ahmad gaming center, 2022
Ahmad gaming center, 2022

press to zoom
1/9
Kuwait City, 2019
Kuwait City, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kuwait City, 2019
Kuwait City, 2019

press to zoom
1/4

BOSNIA

CROATIA

ITALY

MOROCCO

Sarajevo, 2019
Sarajevo, 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Sarajevo, 2019
Sarajevo, 2019

press to zoom
1/9
Zagreb, 2016
Zagreb, 2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Zagreb, 2016
Zagreb, 2016

press to zoom
1/4
Akidragon Esports Center, 2021
Akidragon Esports Center, 2021

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Akidragon Esports Center, 2021
Akidragon Esports Center, 2021

press to zoom
1/9
4H Gaming, 2020
4H Gaming, 2020

press to zoom

press to zoom

press to zoom
4H Gaming, 2020
4H Gaming, 2020

press to zoom
1/5

CHINA

Zhenzhou City 9, Henan Pro 2019
Zhenzhou City 9, Henan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Zhenzhou City 9, Henan Pro 2019
Zhenzhou City 9, Henan Pro 2019

press to zoom
1/4
Chongqing City 2019
Chongqing City 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chongqing City 2019
Chongqing City 2019

press to zoom
1/4
Ganzhou City, Jiangxi Pro 2019
Ganzhou City, Jiangxi Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Ganzhou City, Jiangxi Pro 2019
Ganzhou City, Jiangxi Pro 2019

press to zoom
1/6
Xining City2, Qinghai Pro 2019
Xining City2, Qinghai Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Xining City2, Qinghai Pro 2019
Xining City2, Qinghai Pro 2019

press to zoom
1/4
Jiujinag City4, Jiangxi Pro 2019
Jiujinag City4, Jiangxi Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Jiujinag City4, Jiangxi Pro 2019
Jiujinag City4, Jiangxi Pro 2019

press to zoom
1/4
Xinzheng City, Henan Pro 2019
Xinzheng City, Henan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Xinzheng City, Henan Pro 2019
Xinzheng City, Henan Pro 2019

press to zoom
1/4
Suihua City, Heilongjiang Pro 2019
Suihua City, Heilongjiang Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Suihua City, Heilongjiang Pro 2019
Suihua City, Heilongjiang Pro 2019

press to zoom
1/4
Tacheng City, Xinjiang Pro 2019
Tacheng City, Xinjiang Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Tacheng City, Xinjiang Pro 2019
Tacheng City, Xinjiang Pro 2019

press to zoom
1/4
Wuhan City3, Hubei Pro 2019
Wuhan City3, Hubei Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Wuhan City3, Hubei Pro 2019
Wuhan City3, Hubei Pro 2019

press to zoom
1/4
Wuhan City5, Hubei Pro 2019
Wuhan City5, Hubei Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Wuhan City5, Hubei Pro 2019
Wuhan City5, Hubei Pro 2019

press to zoom
1/4
Zhenjiang City2, Jaingsu Pro 2019
Zhenjiang City2, Jaingsu Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Zhenjiang City2, Jaingsu Pro 2019
Zhenjiang City2, Jaingsu Pro 2019

press to zoom
1/4
Kunming City, Yunnan Pro 2019
Kunming City, Yunnan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kunming City, Yunnan Pro 2019
Kunming City, Yunnan Pro 2019

press to zoom
1/4
Chenzhou City7, Hunan Pro 2019
Chenzhou City7, Hunan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chenzhou City7, Hunan Pro 2019
Chenzhou City7, Hunan Pro 2019

press to zoom
1/4
Kuitun City, Xinjiang Pro 2019
Kuitun City, Xinjiang Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Kuitun City, Xinjiang Pro 2019
Kuitun City, Xinjiang Pro 2019

press to zoom
1/10
Luan City, Anhui Pro 2019
Luan City, Anhui Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Luan City, Anhui Pro 2019
Luan City, Anhui Pro 2019

press to zoom
1/4
Chenzhou City6, Hunan Pro 2019
Chenzhou City6, Hunan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chenzhou City6, Hunan Pro 2019
Chenzhou City6, Hunan Pro 2019

press to zoom
1/4
Chuxiong City2, Yunnan Pro 2019
Chuxiong City2, Yunnan Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chuxiong City2, Yunnan Pro 2019
Chuxiong City2, Yunnan Pro 2019

press to zoom
1/4
Jiujiang City, Jiangxi Pro 2019
Jiujiang City, Jiangxi Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Jiujiang City, Jiangxi Pro 2019
Jiujiang City, Jiangxi Pro 2019

press to zoom
1/4
Xining City, Qinghai Pro 2019
Xining City, Qinghai Pro 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Xining City, Qinghai Pro 2019
Xining City, Qinghai Pro 2019

press to zoom
1/4
Baoding City, Hebei Pro 2018
Baoding City, Hebei Pro 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Baoding City, Hebei Pro 2018
Baoding City, Hebei Pro 2018

press to zoom
1/4
Beijing City 2, 2018
Beijing City 2, 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Beijing City 2, 2018
Beijing City 2, 2018

press to zoom
1/4
Changchun City, Jilin Pro 2018
Changchun City, Jilin Pro 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Changchun City, Jilin Pro 2018
Changchun City, Jilin Pro 2018

press to zoom
1/4
Chenzhou City5, Hunan Pro 2018
Chenzhou City5, Hunan Pro 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chenzhou City5, Hunan Pro 2018
Chenzhou City5, Hunan Pro 2018

press to zoom
1/4
Chuxiong City, Yunnan Pro 2018
Chuxiong City, Yunnan Pro 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Chuxiong City, Yunnan Pro 2018
Chuxiong City, Yunnan Pro 2018

press to zoom
1/4
Dali City, Yunnan Pro 2018
Dali City, Yunnan Pro 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Dali City, Yunnan Pro 2018
Dali City, Yunnan Pro 2018

press to zoom
1/4